Google+
2007 versiyonundan veri sürdürmekte olduğumuz destek hizmetimize 2013 versiyonu ile de devam ediyoruz.

Microsoft Project Server 2013 Destek Kapsamı

 Project Server altyapısı
 
     o Mantıksal mimari katmanları:
     o Süreklilik ve ölçeklenebililirlik planlaması
     o Database bölümleme
     o Fiziksel mimari
     o Güvenlik:kullanıcı accountları

 Project sistem sunucularının kurulması ve konfigürasyonu

     o IIS 7.0-7.5 konfigürasyonu
     o SQL Server konfigürasyonu
     o Windows Sharepoint Services konfigürasyonu
     o Project Server kuruluşu
     o Komponentlerin kuruluşu ve konfigürasyonu
     o SQL Analysis Services Repository’nin aktarılması

 Kullanıcı programlarının planlanması ve kurulması

     o Project 2013 Professional ayarları
     o Project Web Access ayarları
 
 

 Microsoft Project Server 2013 Sistem Yönetimi Eğitim Kapsamı 

 • Project Server 2013 operasyonunun planlanması
   
       o Project Server 2013 güvenlik yapısı
       o Active Directory ile entegrasyon
       o Acil durum planlama 
    
 • Proje verilerinin ve kaynakların yönetimi ve konfigürasyonu 
    
       o Enterprise custom field konfigürasyonu
       o Enterprise Outline code konfigürasyonu
       o Enterprise takvimlerin yaratılması
       o Kaynak ve proje bilgilerinin enterprise’a aktarılması
       o Generic kaynakların yaratılması
       o Kaynak takvimlerinin değiştirilmesi 
    
 • Project Server enterprise özelliklerinin kullanımı
     
       o Enterprise özelliklerin konfigürasyonu
       o OLAP küplerin yaratılması
       o Portfolio Analyzer görünüm(view) yaratılması
       o Project server güvenliğinin konfigürasyonu
       o Account senkronizasyonunun konfigürasyonu 
    
 • Project Server 2013 yönetimi
    
       o Project 2013 özelliklerinin yönetimi (sharepoint bağlantısı, web access menüleri, reminder ve notifikasyonlar, data temizliği gibi)
       o Tracking ayarlarının konfigürasyonu(Kullanıcıların güncel bilgi raporlamasının takibi)
       o SharePoint Services yönetimi 
    
 • Project Server 2013- sorun giderme
    
       o Project server’da veri akış yolları(kullanıcıların işlemleri sırasında kullanılan komponentler)
       o Sorun giderme araçları
       o Sorun gidermede izlenecek yol

 


Tarayıcınız güncel değil! Lütfen güncelleyiniz...